D e t a i l n í    i n f o r m a c e
     
Stavba :
   Německá městská knihovna (D)  
datace :
   1908 - 1912 (Slavnostní otevření proběhlo 6.10.1912.)  
Slohové zařazení :
   secese  
Stavitel/architekt :
   pražský stavitel Zasche / Zasche, podle návrhů prof. Josefa Martina
 (profesor gymnázia)
 
Stav :
   Knihovna byla těžce poškozena při náletech 17. a 19. dubna 1945. Stržena  byla v roce 1947. Na jejím místě byla postavena budova policie, která zde  sídlí dodnes.  
Zajímavosti :   V budově se nacházely administrativní a provozní prostory, sklad s kapacitou 100 000 svazků, čítárny pro dospělé, pro mládež (14-18 let), čítárny novin a časopisů, studovna s příruční knihovnou, zvláštní studovna patentů, koncertní sál s kapacitou 600 míst, konferenční sál s kapacitou 143 míst, dvě klubovny a čtyři vzájemně propojené sály sloužící jako výstavní síně.Sochařská výzdoba byla od Franze Metznera.Donátorem této stavby byl uhlobaron E. J. Weinmann, který na knihovnu přispěl cca 500 000 rakouských korun.  
Náhledy :    
 
Městská knihovna – rok 1912
foto: FRIEDRICH (F 506A)
 
Městská knihovna – rok 1939
foto: FRIEDRICH (F 769A)
Městská knihovna – v popředí kašna Labe
foto: FRIEDRICH (soukr.)
 
Městská knihovna – výstavní prostory
rok 1918 (F 719 )
Městská knihovna – výstavní prostory
rok 1918 – (F 720)
 
Městská knihovna – výstavní prostory
rok 1918 – (F 721)
Městská knihovna (F 11 054)
   

všechna práva vyhrazena (c) 2003