D e t a i l n í    i n f o r m a c e
     
Stavba :
   Kostel sv. Vojtěcha (N)  
datace :
   románský kostel: 10.-11. století, barokní přestavba : od 1699 (souhlas s  položením základního kamene) do 1731 (vysvěcení)  
Slohové zařazení :
   původně románský, barokně přestavěn  
Stavitel/architekt :
   Octavius Broggio / Octavius Broggio (převor Hyacint Missenius)  
Stav :
   kostel s klášterem, skladiště, sídlo Krajského střediska státní památkové péče  a ochrany přírody, výstavní a koncertní síň. V současné době je v majetku  řádu dominikánů a sídlí zde křesťanské sdružení zaměřené na práci s mládeží –  YMCA.  
Zajímavosti :   Původně románský kostel, byl v 18. století přestavěn na barokní. Loď románského kostela dnes tvoří kněžiště.půdorys: obdélná pole s okosenými rohy; mezi pole je vložen valený pás s lunetami;v nikách průčelí stojí sochy sv. Václava a sv. Ludmily, později byly doplněné sochami sv. Vojtěcha a řádových světců Dominika a Tomáše.Vzorem pro barokní přestavbu kostela byl právě dokončený kostel sv. Voršily na Novém městě Pražském, který představuje v české barokní architektuře první chrámovou stavbu, u které byly vyloučeny tradiční boční kaple a vznikl tak nový typ jednolitého sálového prostoru. Ve shodě s požadavky barokního urbanismu bylo průčelí kostela otočeno směrem do městského interiéru, čímž došlo k rezignaci na orientaci tzn., že kněžiště směřuje, místo na východ, na jih.  
Náhledy :    
 
Kostel sv. Vojtěcha – rok 1925
AUGUST OTTO (F 363)
 
Kostel sv. Vojtěcha – interiér
před rokem 1928 FRIEDRICH (F 373)
Kostel sv. Vojtěcha – interiér
kolem rokem 1930 – (F 366)
   

všechna práva vyhrazena (c) 2003